Miljö

Varje år slänger vi 717 000 ton mat i Sverige

Varje år slänger vi 717 000 ton mat i Sverige. Det motsvarar ungefär 74 kilo matavfall per person och år. Kan vi lära oss hantera maten bättre skulle vi spara både tid, pengar och miljö. En win-win situation utan dess like!

Produktionen av den mängd mat som slängs varje år motsvarar utsläpp på omkring 2 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar cirka 3 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Det höga tempot i samhället gör att hushållen ofta lider brist på tid, för att mer än nödvändigt engagera sig, i matlagning. Detta betyder ökad risk för svinn genom att planering av inköp blir eftersatt, överinköp leder till att livsmedel hinner bli för gamla, bäst före dag feltolkas, att alla delar av råvarorna eller resterna inte tas tillsvara och att förpackningar inte töms ordentligt. När du handlar mat från Gård till Bord garanterar vi att det mesta är närproducerat och ekologiskt. Vi vill inspirera till matlagning och att alla råvaror används. För oss innebär en slängd tomat ett misslyckande.

Upptäck en värld av mat som fungerar för dig och miljön

LÄS MER

SE OM VI LEVERERAR TILL DITT POSTNUMMER