Inspiration

Visste du detta om nötkreatur?

Nötkreatur är, förenklat, samlingsbegreppet för kor, oxar, tjurar och bufflar. I Sverige blir antalet nötkreatur allt färre, vilket också syns i landskapet eftersom det företrädesvis är korna som håller landskapet öppet. På 1930-talet fanns det cirka 3 miljoner nötdjur i Sveirge, idag är siffran halverad. I hela världen finns det 1 571 miljoner nötkreatur. Av dem finns 0,1 procent dvs. 1,5 miljoner i Sverige. Flest nötkreatur finns i Indien, följt av Brasilien och USA. Nötkreatur varierar mycket i storlek och vikt beroende på ras och kön. Tjurarna är oftast större än korna av samma ras. Mankhöjden kan ligga på mellan 95 och 190 cm och vikten kan variera mellan 70 och 1 700kg. Nötkreatur saknar som alla oxdjur framtänder i överkäken. Där finns istället en hård valk.

Nöt är ett förvanskat ord från nytta, nyttodjur, som sedan blivit nyttdjur /nötdjur. Nytta är besläktat med njuta. Kreatur betyder varelse, en guds skapelse. En nyttoskapelse, skulle man alltså kunna säga om korna.

Susanne Esseen på Stora Ekeby säteri arbetar varje dag med sina kor och vi passar på att ställa tre snabba frågor till henne om nötdjuren.

Vad innebär egentligen ekologisk nötdjursproduktion?

Att djuren föds upp så naturligt som möjligt och att de får foder som inte är konstgödslat. I vårt fall, när det handlar om rent naturbeteskött, äter djuren inget spannmål. Våra naturbetesuppfödda djur lever enbart av obesprutat gräs.

Varför smakar köttet från ett djur som gått utomhus bättre?

Därför att djuren växer sakta när de äter enbart gräs och då kryper fettet in i köttet och blir marmorerat. Eftersom fett är smakbäre påverkar det maten, när det gäller smak, enormt.

Hur många djur, som kan kallas nötdjur, har ni på Stora Ekeby säteri?

– Vi har 100 mammor och varav flera är dikor. Våra kalvar får gå med sina mammor ända tills de är åtta månader.

Upptäck en värld av mat som fungerar för dig och miljön

LÄS MER

SE OM VI LEVERERAR TILL DITT POSTNUMMER